Hội nghị do sinh viên lãnh đạo: trao quyền và sở hữu

> > Marissa: Hi, mẹ, chào mừng Hội nghị dẫn dắt học sinh của tôi.

Trước tiên, tôi & #39; m sẽ cho biết bạn về mục tiêu của tôi.

> > các hội nghị ở đây là khác nhau.

Hầu hết các trường học, các giáo viên nói phụ huynh, nhưng trong trường học của chúng tôi ở đây, Wildwood, các sinh viên nói chuyện với cha mẹ.

Chúng tôi thực sự nhận được để cho cha mẹ những gì chúng tôi & #39; tái làm.

> > Rebecca: tôi nghĩ rằng những tác động lớn nhất mà tôi thấy là họ tham gia của quá trình phát triển của họ.

> > Jonathan: khá nhiều nó chỉ thay đổi mọi thứ về hội nghị phụ huynh-giáo viên.

Họ có được để xem tất cả các công việc của bạn và tất cả mọi thứ mà bạn & #39; lại làm.

Và thực sự có được để tìm hiểu một vài những điều về những gì bạn & #39; lại làm.

Vì vậy.

> > vào lúc bắt đầu của vũ trụ, tạo ra các ngôi sao, sáng tạo của trái đất.

Chúng tôi đã ánh xạ lên một Sân bóng đá như là một dòng thời gian.

> > Rita: Wow.

> > Mary Beth: tôi nghĩ rằng học sinh quyền sở hữu học tập, và điều đó có nghĩa là học sinh có thể nói, “đây là những người tôi là một học viên, đây là những gì tôi & #39; m Learning, đây là lý do tại sao nó & #39; s quan trọng với tôi, “bạn & #39; tái xây dựng mà cảm giác của sự phù hợp và kết nối với chương trình giảng dạy, cảm giác liên quan và kết nối với nhau, cho giáo viên, và các công việc rộng hơn của cộng đồng.

Để thực sự làm cho học sinh quyền sở hữu một thực tế trong trường là rất khó khăn.

Vì vậy, những gì chúng tôi đã làm là chúng tôi chỉ bắt đầu rất nhỏ, và chúng tôi chỉ nói, “chỉ cần tìm ra cách học sinh được sẽ có một chút sự hiện diện tại hội nghị, “và tôi nghĩ rằng chỉ cần tạo ra ý nghĩa rằng học sinh là trung tâm của Hội nghị, do đó, học sinh được là một trong đó tạo điều kiện Hội nghị đó.

> > Maddy: và ở đây & #39; s bảng nội dung cho chất kết dính của tôi.

Vì vậy, đầu tiên, có & #39; s một giới thiệu thư, để giới thiệu bạn với hội nghị sinh viên, và những gì tôi & #39;d được nói về.

Nhìn kìa.

> > Brigid: It & #39; s không phải về chúng tôi.

Nó & #39; s các trẻ em & #39; chuyển sang Hội nghị với cha mẹ.

> > Rebecca: nó & #39; s lần lượt của họ để tỏa sáng.

Chúng tôi cung cấp đủ nguồn lực cho họ, để khi họ dẫn đầu Hội nghị, họ cảm thấy tự tin.

> > Marissa: Vâng, năm nay chúng tôi đã viết một bài luận, để biết những gì chúng tôi & #39; lại sẽ nói với cha mẹ của chúng tôi, và không chỉ cần giữ tạm dừng.

> > bây giờ tôi sẽ cho bạn biết của tôi điểm mạnh và sau đó là điểm yếu của tôi.

Thế mạnh của tôi là toán học.

Vì vậy, ví dụ, đây là số mũ.

Và đây là sự phân chia lâu dài.

> > Maddy: trong quý, bạn thực sự phải thích làm việc trên mỗi nhiệm vụ, & #39; làm cho bạn biết bạn & #39; Re sẽ muốn nói với cha mẹ của bạn một cái gì đó về nó.

> > Brigid: có & #39; s rất nhiều công việc trước rằng & #39; s thực hiện trước khi hội nghị xảy ra.

Những đứa trẻ đã có để thực hành, và bạn cũng phải thực sự để cho họ suy nghĩ về những gì họ muốn để được trong chất kết dính của họ.

Nó & #39; s một sự kết hợp của những điều mà họ đã chọn, và những điều mà chúng ta đã chọn.

> > Maddy: vì vậy, khi tôi đã được chuẩn bị chất kết dính của tôi, bạn biết, toàn bộ thời gian tôi đã suy nghĩ, “ồ, tôi có thể nói với mẹ tôi như tất cả những điều mới tôi đã học được.

” > > có lẽ điều yêu thích của tôi là này.

Chúng tôi muốn tìm thấy ba điều cho mỗi tài liệu, và ngắt kết nối chúng.

> > mục đích của học sinh đã dẫn Hội nghị là để những người cô ấy, nơi tôi đã được ở, nơi tôi ở, và nơi mà Tôi muốn được ở.

> > vì vậy, cho khu phố 2, tôi muốn có được như các thiết bị văn học và các đoạn phân tích, và tốt hơn trên các bài kiểm tra từ vựng mà chúng tôi có.

Vì vậy, như bạn có thể giúp Tôi nghiên cứu cho những người.

> > tôi thực sự đã cho thấy mẹ của tôi như công việc mà tôi đã tự hào.

Và tôi cũng bao gồm một số công việc mà tôi loại vật lộn với.

> > và sau đó ở đây & #39; s một bài kiểm tra từ vựng.

Tôi đã rất bối rối về điều này một.

> > trong khi tôi & #39; m làm việc, và vào cuối quý, tôi & #39; m giống như loại nhìn như thế nào Tôi & #39; m làm, bởi vì tôi biết rằng tôi & #39; LL phải nói về, không chỉ giáo viên, nhưng tôi sẽ.

> > Jonathan: nó được người được sử dụng để có thể muốn đánh giá làm việc, như một sự phản ánh.

> > Brigid: phản chiếu là một phần của văn hóa trường học của chúng tôi.

Bạn biết, như giáo viên chúng tôi & #39; lại dự kiến để phản ánh.

> > Jonathan: tôi & #39; m sẽ cần phải làm việc trên những đặc điểm này.

Vì vậy, việc đầu tiên mất, nó sẽ được như nâng cao tay của tôi hơn.

Hoặc thích đi vào các hoạt động nơi tôi wouldn & #39; t cảm thấy như thoải mái, như vùng thoải mái của tôi.

Giống như làm việc trong các nhóm, loại.

> > Rebecca: đó & #39; s một phản ánh tốt.

> > Jonathan: Vâng.

> > Rita: những gì Jonathan đã có thể giới thiệu, làm cho tôi rất tự hào về anh ta.

Ông cũng có một nắm bắt tốt của những gì ông & #39; s học.

Và chiều sâu đó là những gì tôi thực sự đã có thể nhận được ngày hôm nay.

Và tôi couldn & #39; t đã có từ anh ta ở nhà.

> > tốt công việc.

> > giáo viên: tốt công việc.

> > Jonathan: Vâng, cảm ơn.

> > Brigid: nó giúp cha mẹ để xem trẻ em của họ trong một ánh sáng khác nhau, quá.

Đây là những gì con tôi là một sinh viên.

> > Jonathan: giống như bạn có thể thấy Các chi tiết nhỏ như thế nào tôi vẽ.

> > Christine: thông qua sinh viên-LED Hội nghị và thông qua sự phản ánh, và nhấn mạnh vào việc áp dụng những gì bạn biết, và nói rõ những gì bạn biết, và chia sẻ những gì bạn biết, nó & #39; s được thực sự mát mẻ để xem biểu hiện của những gì người & #39; s đã học được về bản thân mình.

> > Maddy: Loving sự kiện và những người trong cuộc sống của tôi đã giúp tôi trở thành tôi là ai.

Không có vấn đề bao nhiêu điều thay đổi trong tương lai, tôi & #39; LL vẫn là tôi.

> > Christine: tôi hy vọng như vậy.

Làm rất tốt.

> > Maddy: cảm ơn!.

Leave a Reply