Instalar iluminación LED en Nuestra PS3 Slim

hello những gì bạn bè đồng chào đón bạn một lần nữa để tôi ở đây lần lượt sau khi dừng nhỏ này đã phải đến lý do công việc là hành động một thời gian vắng mặt nhưng đã có đi trở lại và ăn nó đi được bình

thường muốn lệnh lời chào đến tất cả các thuê bao của Kênh cũng cho các thuê bao mới mà được mời tham gia vào Kênh YouTube để có thể nhận được thông báo của tutoriales mới để lại ý kiến hỏi etcetera cũng như thế nào không có mà

không quên chúng tôi lệnh lời chào để tài trợ của chúng tôi không có trung tâm cũng sẽ trở lại với những gì là chủ đề của các hướng dẫn được chỉ đi để làm là dạy cho chúng tôi để làm một thẩm Mỹ tốt hơn trong Playstation

3 mỏng của chúng tôi có thể nói rằng đây là phần thứ hai trong một hướng dẫn mà đi lên một số tháng ngược nơi mà teachs làm những gì là một trong những cải tiến trong hệ thống thông gió mà đó là những gì nhìn thấy trong

hình ảnh đó đã làm một lỗ của 80,000 mét đặt một đất sét kim loại có thể là một bộ lọc của cacbon nhưng nó cũng sẽ là tùy chọn trong dịp này chạm vào anh ta để thẩm Mỹ mà đi để đạt được ánh sáng lỗ của

lối vào của không khí lối vào của đĩa và cũng có các kết nối đi nếu không có tenés nó và sau đó ở tất cả các trung tâm trong đó nó là lối vào của các đĩa và kết nối USB cũng có ý kiến một điều khi

nó hoạt động với điện áp nó là cần thiết để có rất nhiều chăm sóc bởi vì bất kỳ lỗi nhỏ nó có thể tiết mục trong một vấn đề nghiêm trọng thậm chí còn chúng tôi không có giao diện điều khiển và rằng nó có bằng chứng

rằng để có rất nhiều chăm sóc bởi vì chúng tôi không đi chúng tôi để làm ở tất cả các nhà quản lý ở đây có trách nhiệm recae trên người mà thao túng máy này trường hợp bạn rất nói này như ở tất cả chúng ta đi

để giữ những điều đó là cần thiết đầu tiên rõ ràng là một dì đi anh ta để có thể là nguồn cấp dữ liệu của 12 volts cũng có thể nó cũng có thể sử dụng một trong những người là của 5 volts nhưng rõ ràng các

điểm của 5 volts họ là nhiều hơn nữa giấu cần thiết rằng có nhiều công việc hơn nếu chúng ta sử dụng một trong 12 volts là đơn giản như vậy ăn sử dụng hoa hồng của các fan hâm mộ và đơn giản để xác định vị trí

và đi chúng tôi để tiết kiệm rất nhiều công việc sau đó nó cũng đi đến được cần thiết sử dụng những gì là dây trường hợp này tôi khuyên bạn nên grappin đó là điều này mà nhìn thấy trong hình ảnh và nếu bạn không có loại

thịt đông như một cái gì đó đã kết thúc và điều gì hẹp hơn vì sau đó đến giờ để thao tác những gì nó cài đặt nó đi để được dễ dàng hơn nhiều cũng có lỗi hơn nữa một khẩu súng của silicone nóng hoặc nhựa tan

chảy mà bạn nhìn thấy nó trong hình ảnh nếu bạn không có điều này như bạn có thể sử dụng dải keo của đôi đắt tiền và các cuộc gọi như dải cách nhiệt những gì xảy ra trong dải cách điện nếu bàn điều khiển nóng rất nhiều

có thể cung cấp cho các trường hợp despegue và có thể làm một số thiệt hại ngắn trong nội thất của máy nhưng cũng đã có nó sẽ là một quyết định của chúng ta trong trường hợp này tôi với tôi khuyên bạn nên nhựa silicone nóng chảy

mà nhiều hơn như tôi nghĩ rằng đã được tất cả mọi thứ sau đây sẽ là để loại bỏ những gì được nó bao gồm nó trên máy của chúng tôi tôi đã có mơ ước nó là như vậy đơn giản ăn thành phố của hòa bình trở

lên nhưng tốt cho những người không có rõ ràng phía đông điểm như ở đây lên góc trên bên phải Tôi đi để lại một liên kết mà muốn có một hướng dẫn, nơi đã dạy làm thế nào có thể mở nó tháo rời những gì là một

trong Playstation 3 mỏng với một đã ở đây nó là những gì là bao gồm nó của giao diện điều khiển đi để xem vì nó là hình ảnh cũng là cần thiết để bình luận một điều quan trọng vì sự khác nhau Mô hình của PlayStation 3

mỏng mà hệ thống nó có thể cung cấp cho các trường hợp đó tìm thấy hai loại nội thất nhìn thấy trong hình ảnh này thuộc về mô hình 120 gigas 250 và tôi nghĩ rằng 320 cũng có và sau đó chúng tôi đi để tìm một trong

đó là một trong những 160 gigas có thể thấy rằng đối với thời điểm các fan hâm mộ đã là nhỏ hơn và sau đó tờ này cũng thay đổi màu sắc này là một cromado khác là một màu xám một chút rõ ràng trong mô hình này

là điều đi để thay đổi rất nhiều bởi vì nó là cần thiết làm công việc nhiều hơn do thực tế là mảnh nhựa này là như vậy với nhau nhấn những gì được bao gồm nó trên đó khi chúng tôi đưa bạn đọc nó tìm cách để

tự động nó hủy bỏ sự chiếu sáng là gì do đó nó là cần thiết để làm điều đó hình thức khác biệt chúng tôi đã phải làm ba ofició với một taladro 3 ở đây ba ở đây và đặt các rằng nó là nhóm của dẫn đến

Châu á thì ánh sáng sẽ cung cấp cho các khoảng trống của rằng nó là fan hâm mộ này trên một mặt và sau đó ở đây giống nhau chúng tôi đã phải España là để làm một lỗ nhỏ ở đây và đặt nó cũng đã đầu tư

và như thế này ánh sáng nó thấy bên trong những gì được bầu này một mặt nếu chúng ta có của mô hình này là điều thay đổi rất nhiều do thực tế là ở đây chúng ta có thể thấy như là nếu nó là một cứu trợ

nhiều hơn hoặc ít hơn một centimet sau đó các mô-đun của LED có thể Đặt trong bề mặt vì những gì là cứu trợ của một centimet rất nhiều các dự kiến như trong này nói như chúng ta đi để đi chuẩn bị rằng họ là bốn nhóm

đèn LED sau đó chúng tôi đi để lại cho một bên những gì họ là những bàn giao tiếp cho thời điểm bây giờ những gì đi làm sẽ được chuẩn bị các nhóm dẫn mà như bạn có thể thấy như trong này ném nó đi theo nhóm

ba bộ đó là để nói ở đây chúng ta có thể cắt ở đây ở đây liên tục để kết thúc, chúng tôi không đi làm bốn như chúng tôi đi đến cắt bây giờ để chuẩn bị cho họ, chúng tôi đi để đặt chúng một poquito của

tin cho sau đó đã chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và bây giờ có mà đi để bắt đầu để vị trí của các nhóm dẫn đến vị trí của họ rằng họ là những nhóm của chúng tôi đi nó để làm của các hình thức sau

đây sẽ phải phát hiện ra những gì là dải dính được sử dụng để mang lại những ngôi sao dẫn và đi để đặt chúng ở vị trí này không đặt nó ở đây ace pháp luật [âm nhạc] cũng như chúng tôi đã có nó có vị trí

ba nhóm của dẫn bây giờ nó sẽ bị thiếu khó khăn nhất Tôi cũng muốn bình luận một điều quan trọng là để đưa nó vào tài khoản khi bạn phải tham gia vào các nhóm để cung cấp cho chúng tôi tài khoản mà họ luôn đi báo

hiệu với một nhiều hơn hoặc ít hơn mà là để nói tích cực và tiêu cực là rất quan trọng không đầu tư phân cực bởi vì chúng ta có thể thiệt hại chắc chắn là dẫn hoặc thậm chí là giao diện điều khiển này có nó rất

trong tài khoản ở đây bạn sẽ có thể nó không nhìn thấy trong hình ảnh ít hơn một Mayas và liên tục là như chúng tôi là một trong những chuỗi không có vị trí ba nhóm dẫn tôi khuyên bạn nên đặt chúng một giọt silicone nóng đặc

biệt là trong trường hợp nó cung cấp cho các trường hợp mà nó đến để despegar là một trong những con trai của ông có 3 của hình thức này đã có họ đồng hóa chúng tôi cũng đi với desconectamos đọc bây giờ chúng tôi sẽ loại bỏ

các vít ba [âm nhạc] hai trong số này dưới đây phụ thuộc vào người đọc có như nó đã đến trường hợp đó bất kỳ ốc vít thay đổi vị trí nhưng cũng loại bỏ bao gồm nó trên kim loại là nó khó khăn không có trở lên

đầu tiên ở đây và bây giờ có tốt như có người đọc của hình thức sau đây bây giờ chúng ta phải làm một nhỏ lỗ trong này mảnh ở đây có một taladro cũng là thuận tiện như thử riêng biệt trên đầu cho không có trường hợp

mà traspase taladro như nó nhận thấy rằng phần kém, chúng tôi nâng một poquito bây giờ là nó là chúng tôi cung cấp cho nó tôi đã biết nó biết nhỏ giảm giá mà nói rằng đã có thể để vẫn như thế này, nhưng nếu chúng ta đã

đi để sửa chữa những gì là Nhóm ống kính nhưng trước tiên là cần thiết để đặt dây vì điều này đã đầu tư chúng tôi không đi để có dễ dàng để hàn sau đó là người đầu tiên đi để đưa như thế này nhiều hơn hoặc

ít hơn chúng tôi đo lường bởi nơi chúng tôi đi có dây nhưng nếu chúng ta muốn đã chúng ta có thể sửa chữa những gì nó là nó ném nó những người có dây lên một trong những người có rất nhiều chăm sóc không có mà họ

không dính và tôi vấp với mảnh này ở đây là để nói đi thực hiện nó một cách chính xác với mặt này như thế này chúng tôi đi để lại dây lên của các cách mà không làm phiền với đoạn này bây giờ sau đây sẽ là

để hàn các Nhóm cuối cùng của & #39; s nhớ quan trọng đó là tích cực của tiêu cực tôi đã để lại cho họ trong một cách mà ngắn nhất là tiêu cực và càng có nhiều dài là tích cực vì vậy chúng tôi đi để đi

đặt dây của mình nơi và bây giờ nó chạm để đóng những gì selectoras [âm nhạc] đã được chúng tôi phải đi đặt tất cả mọi thứ trong nơi bây giờ chúng tôi đi với một phần tinh tế nhất nó là một trong những người đi đến phải

cắt giảm hơn mà cắt đi để nói khởi kiện một chút cách điện của dây ở đây chúng tôi có ba màu đen xám và nâu màu nâu là tích cực và màu đen trong tiêu cực, chúng tôi mất một cho dây và loại bỏ anh ta một

poquito các cách điện mà không đến để cắt dây là những gì đi với chúng tôi với màu đen và bây giờ đi anh ta để thêm một poquito lẻ đã được chúng tôi đã và cũng đã cuối cùng nó là tham gia cùng cực cuối cùng của

các nhóm dẫn đầu trong những gì nó là một trong những dây lên của các fan hâm mộ để tibú với màu đen và tích cực với mõm chúng tôi muốn nó bây giờ những gì đi làm nó là để cô lập những gì là Hàn có thể

sử dụng tách rời và sử dụng silicone nóng là nhanh hơn [âm nhạc] chúng tôi cũng đã có tất cả mọi thứ bây giờ đi đến đi đóng không sẽ làm điều đó với một Ciao đẹp cài đặt chúng tôi đã làm sạch anh ta cũng là một

poquito các ngân hàng và cũng là một điều quan trọng như vậy cho người dân mà đã cài đặt một cuối bên trong người đọc đưa vào tài khoản mà guardapolvos có ở phía trước nó là cần thiết để loại bỏ nó bởi vì nó hủy bởi hoàn

thành những gì là chiếu sáng và không có bạn quan tâm của bạn bởi điều này bởi vì ở tất cả nó có thể là một pelín hơn bụi đó không phải là tối thiểu nếu bạn không quan tâm đến bạn do đó tháp loại bỏ này đi

để xem một hiệu ứng rất rất tốt, nhưng sau đó đã nó không phải là một trong những người khác cũng trong những phút đầu tiên kể từ chúng tôi đã làm một lối vào của không khí và đưa anh ta một bộ lọc than đó là bao

này có ở đây xảy ra rằng các bộ lọc của cacbon cũng chi phí rất nhiều nó rằng nó là lối ra của ánh sáng nào chúng ta một bằng chứng nhưng là nó không phải là thực sự không có nó thấy gần như nhưng những gì đi

để sử dụng trường hợp này sẽ được loại bao gồm Ngoài việc được nhiều hơn nữa đẹp của logo đã đưa con rồng cũng chúng tôi đã thay thế những gì là bộ lọc của cacbon bởi một rejilla rất phạt mà không đi đến cản trở khó nó

rằng nó là bước và đi làm những gì được bằng chứng chúng ta phải tốt hơn nhiều để nói này đi để bắt đầu gắn kết giao diện điều khiển và bây giờ đã liên lạc và làm những gì nó là bằng chứng của đèn LED chiếu sáng

và ở tất cả các đèn để chúng tôi đi đến họ Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc [Âm nhạc] cũng như chúng ta đã thấy hiệu quả mà nó không chiếu sáng dẫn trong giao diện điều khiển của chúng ta cũng tưởng tượng rằng bạn có bạn chết

giải thích này liên lạc nhỏ đặc biệt mà đã cho anh ta như tôi luôn làm rằng những gì đã làm được recortar những gì họ là những chữ cái của PS3 rejilla đến bằng mà ở lối vào của không khí và sau đó anh ta cũng đặt

một mảnh để ném anh ta nhưng trong trường hợp này màu xanh để như thế này nó phân biệt một poquito để phần còn lại của chiếu sáng và tốt với điều này tạo ra rằng đã được tất cả mọi thứ mong đợi rằng nó phục vụ bạn

của giúp hướng dẫn hoặc ít nhất là bạn đã thích và nếu nó là như thế này đã được bạn biết để cung cấp cho chúng tôi không khí thích tôi rằng nó không phải là hoàn toàn ở tất cả và từ ở đây đã chỉ có nó

vẫn còn để bao và tôi ăn luôn tôi nói một lời chào và sẽ thấy chúng tôi rất nhắc nhở trong các hướng dẫn tiếp theo cho đến khi nhắc [âm nhạc] cho đến khi em bé nhìn

Leave a Reply