LED Pontoon chiếu sáng cài đặt

Vì vậy tôi & #39; m làm việc trên một cái gì đó khác nhau một chút ngày hôm nay như các bạn biết tôi thực sự tận hưởng những hồ để sống ở đây về cơ bản trên hồ và loại muốn làm một chút ban đêm thắp sáng

trên thuyền vì vậy tôi nghĩ rằng những gì tôi & #39; m sẽ cố gắng làm là tôi đã ra lệnh cho một bó của dải LED loại cố gắng có thể bạn làm cho ánh sáng LED bên dưới chỗ ngồi và sau đó tôi & #39; ve

ra lệnh cho một số đèn LED dưới nước mà chúng tôi & #39; lại sẽ có loại chiếu off mặt sau của phao này ở đây là dải LED mà của chúng tôi sau đó thực sự như bọc trong này thực sự dày nhựa rõ ràng của nó

đã giống như một mảnh nhựa thực sự dày rõ ràng trên nó và bạn có thể cắt những lúc tôi Don & #39; t biết như bốn inch khoảng thời gian tất cả chúng ta làm dải nói rằng nó & #39; s siêu đẹp về những là họ

đến đôi dây vì vậy tôi & #39; ve đã cắt dải này nhưng nó & #39; s đã nhận dây ở cả hai đầu và như vậy về cơ bản khi bạn cắt nó sau đó bạn & #39; ve đã nhận như nó doesn & #39; t làm

cho phần còn lại của xấu này chỉ xảy ra được như Trung tâm của những gì đã được trái sau khi tôi sử dụng nó đã được công cụ mát mẻ đã nhận trên Amazon tôi nghĩ rằng họ đã có lẽ tôi Don & #39; t biết họ

& #39; Re rẻ họ & #39; lại siêu rẻ tôi nghĩ rằng năm hoặc sáu Bucks có thể tạm tha và tôi nghĩ rằng nó & #39; s như một cuộn chân 15 và họ làm việc thực sự tốt để cho tôi cho bạn thấy những gì tôi

đã nói về như vậy trên mặt sau của Pontine ở đây tôi về cơ bản chỉ cần gắn một số đèn LED ít bạn có thể thấy rằng tôi & #39; ve chỉ nướng một giữ chúng tôi trở lại tấm này cũng giống như một ánh sáng LED

cue nghĩa vụ phải chống thấm hy vọng nó & #39; LL giữ lên chỉ cần đi ra sao lưu thông qua ở đây và sau đó làm điều tương tự chính xác ở phía bên kia để & #39; s, nơi tôi & #39; LL thực sự gắn kết

nó trong lỗ ở đây và lý tưởng là những gì sẽ xảy ra là nó sẽ khi họ & #39; lại trên nó sẽ ánh sáng nước phía sau thuyền chính nó bạn nhìn thấy nó như là thực hiện trong rất nhiều thuyền trượt tuyết của bạn, họ

có đèn LED bên dưới các loại boong trở lại của thích nước cho bơi lội có được trên thuyền và chỉ cần loại trông mát bạn biết ở đây về bên trong cơ bản tất cả tôi & #39; ve thực hiện là trên những chỗ họ có môi

ít này ở đây và vì vậy tôi & #39; ve chỉ catched rằng dải LED bên dưới mà nó & #39; s got a Scot một sao lưu kết dính để nó một chút quan tâm về nó giữ lên qua nhiệt và nhiệt của mùa hè tôi đã

sợ rằng các loại glute nới lỏng lên có thể nó rơi xuống như vậy những gì tôi có thể làm là tôi thỉnh thoảng có thể khoan một số lỗ xung quanh này và sau đó sử dụng những quan hệ zip hoặc một cái gì đó để loại

chắc chắn rằng họ ở lại nhưng từ bất cứ nơi nào ngồi bất cứ nơi nào trong thuyền, bạn có thể thấy rằng họ & #39; lại không thể nhìn thấy và nó đã được chỉ là loại cung cấp cho nó một ánh sáng tốt đẹp bên dưới

tất cả những chỗ tôi thực sự đã đi với các đèn LED màu xanh nó & #39; s không điên màu xanh nó & #39; s không giống như bạn biết obnoxious màu xanh nó & #39; s chỉ đẹp mát mẻ màu xanh cung cấp cho chúng tôi

một số loại ánh sáng môi trường xung quanh và cho phép bạn xem những gì & #39; s đang xảy ra trên thuyền tôi thực sự muốn xây dựng một hành trình vào lúc đêm và điều này sẽ cho phép chúng tôi để có thể loại nhìn thấy

những gì chúng tôi & #39; lại làm và chỉ có một hiệu ứng mát mẻ để nó để được thực hiện có lẽ chúng ta nước hôm nay tôi nghĩ rằng nó & #39; s thực hiện bật ra khá tốt nó đã được rất nhiều công việc là

tẻ nhạt làm việc tôi hàn tất cả mọi thứ và loomed tất cả mọi thứ để nó & #39; s có lẽ những gì đã cho họ để lâu nhưng bây giờ nó & #39; s chỉ cần thời gian để đi trên hồ và đạt được rằng công

việc khó khăn trả hết vẫn chờ Sun để đi xuống một khi nó đi xuống, chúng tôi có thể kiểm tra đèn cho đến khi đó tôi nghĩ rằng chúng tôi & #39; LL ăn một số thức uống một số loại bia cũng giếng khá tốt chuyến đi

rất nhiều loại công việc trả hết để các đèn LED trên sàn một chút sáng hơn tôi đã có thể thích và sau đó các đèn LED trên phao phía sau thuyền là không phải là xấu bởi vì mà có lẽ đã thích vì vậy tôi Don &

#39; t biết tôi đoán giống như mọi thứ khác bạn sống và tìm hiểu bạn đã thử nghiệm và thử nhưng anyway một điều tốt cho bạn guys hoặc ít nhất tôi cảm thấy như nó & #39; s một điều tốt tôi biết tôi & #39; m vui

mừng về nó là Các tàu thuyền trong nước để có nghĩa là C10 là sẽ trở lại nơi thuyền được và có nghĩa là khuấy lớn là sẽ bắt đầu như vậy khoảng cách cho rằng sẽ kéo này xuống trong tuần tới hoặc để bắt đầu mocking điều

lên cắt một số ống uốn tiêu thụ cắt một số bánh xe vì vậy anyway hy vọng bạn rất thích rằng video ít như mọi khi cảm ơn bạn đã tham gia tôi & #39; m chắc chắn tôi & #39; LL thấy bạn guys ngày mai như vậy

làm việc con trai

Leave a Reply